เจรจาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน The Westsides Schools กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

         ต้อนรับ Mrs. Christie Berkey ผู้อำนวยการโรงเรียน The Westside Schools และ Ms. Gabrielle Marshall ตำแหน่ง Developer of the Global Education Curriculum จากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา และนำชมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รวมถึงกิจกรรมของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาและดำเนินการประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน The Westside Schools กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ หลักสูตรปฐมวัย และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *